Diveko GPS
DeutschEnglischMagyarulрусский

diveko® WebMatic


WebMatic
е телематична система за камиони, автомобили, машини за строителството, трактори и т.н. с интегрирани GPS / GSM модули от Siemens.

WebMatic постоянно определя текущото местонахождение, както и различни икономически важни данни с помощта на GPS приемник и ги изпраща по GPRS до web server. Там данните се съхраняват иподреждат с пакета CARman software. Тези изчисления са достъпни за Интернет потребителите.

Местоположението и маршрутът на автомобила, както и местата на товарене и разтоварване се записват в реално време.

Всички данни, необходими за разплащателните ведомости са осигурени. (Времето за контрол, обслужването по график и извънредно, както и запис на местонахождението в държавата и извън нея).

При нужда тези данни могат да бъдат прехвърлени чрез експортен интирфейс за осчетоводяване при заплащане. С оглед работещите машини се регистрира не само местонахождението, консумацията на гориво, започване и завършване на работа, но и действителното работно време на машината, което се мери допълнително чрез сензор на движение. Допълнително наличното входно устройство е предназначено за връзка при всяко спиране на автомобила (като се започне от определеното време за престой) с клиент или с клиентски номер и/или някакъв вид дейност. Това облекчава допълнителното обработване на данни от маршрута.

Терминалът също има нужда от информацията, отнасяща се до количеството в резервоара, за да получи текущо сравнение относно изразходваното гориво и количеството в резервоара.

Предназначението е свързано и с изпращане и с получаване на информация. За разпознаване на водача, терминалът може допълнително да се оборудва с RFID четец. Чрез порсонален транспондер водачите се причисляват към определен автомобил. Автомобилите също могат да се задействат само с транспондерите. При смяна на автомобила работните часове и времето за проверка могат коректно да се определят спряямо съответния водач.

Устройството diveko ® DFE за разход на гориво изчислява правилно консумацията на гориво и прави сравнение с количеството в резервоара, за да определи незабавно дефицитите.


diveko® WebMatic
diveko® WebMatic Set